Utskrift
Kategori: NLI Svømming

Dersom dere ønsker å stå på venteliste bes nteresserte å ta kontakt med Per Arne Bjørneng (95193165).  Dere vil da bli kontaktet ved ledig plass.