Utskrift
Kategori: NLI Turn

Turngruppa informerer om at aspirant og rekruttpartiene  på Troppsgymnastikk  er fulle, og at det heretter er venteliste for å bli med.